Mer om Visualisering.

White View är en specialistgrupp inom visuell kommunikation, 3D, arkitekturfoto, digital bild, animeringar och film. Vi tar fram visuellt material oavsett skede, och har skapat tre koncept som startpunkt för arbetet att tillsammans hitta rätt lösning. White View Skiss är lämpligt när man har lite underlag och där den realistiska känslan inte alltid är den viktigaste. White View Koncept ger bilder som skapar stämningar och visar på en spännande vision – något som väcker intresse. White View Sälj passar när man har ett genomritat projekt och vill visa hur det ser ut, gärna på ett fotorealiskt sätt. Med dessa koncept jobbar vi även mot andra aktörer inom reklam, bygg och fastigheter, både i Sverige och utomlands.