Vård & hälsa.

Med Nya Karolinska Solna i spetsen är White det ledande arkitektkontoret för vårdens projekt. Våra team är delaktiga i planeringen av alla svenska universitetssjukhus men arbetar också med små vårdenheter och privata vårdgivare.

Vi har lång erfarenhet i Sverige och utomlands. I alla projekt, från stadsbyggnad till detaljprojektering och inredning, är hållbarhet i fokus.

Att som arkitekt arbeta med vårdens miljöer, innebär att vara öppen för de stora förändringar som vården står inför. Vi skapar attraktiva vårdmiljöer, med patienten, de anhöriga och personalen i centrum. God arkitektur som bygger på humanism, inlevelse och omsorg. Med vår förmåga att skapa samverkan i komplexa processer hittar vi framgångsrika lösningar och åstadkommer generella, flexibla byggnader med hög miljöprofil. Byggnader där verksamheter kan utvecklas under många år framöver.

Senaste nytt