Stadsutveckling.

Vi arbetar för ett integrerat stadsbyggande, med nära samverkan mellan kommuner, intressenter och andra som vill medverka till att utveckla staden. För oss börjar processen i visioner och värderingar. På White finns kompetensen att ta dem vidare till förslag med rätt mix och läge av byggnader, gator och parker. Arbetet gestaltas löpande med skisser, analyser och prognoser av till exempel tillgänglighet och social integration. En bred ansats ger kvalitet i slutet.

Med en kärna av arkitekter, landskapsarkitekter och miljöspecialister samt antropologisk och kulturgeografisk expertis skapar vi team efter uppgift. Vi arbetar med allt från utveckling av regioner, städer och stadsområden till fastighetsutveckling i stadssammanhang. För kommuner, privata bygg- och fastighetsbolag och landsting tar vi fram program- och planunderlag till översiktliga planer, detaljplaner och fastighetsutvecklingsplaner samt genomför utredningar.

Senaste nytt