Social hållbarhet.

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle som uppfyller grundläggande mänskliga behov. Att samla kunskap om den befintliga sociala miljön kan skapa förståelse för hur den fysiska miljön påverkar människor.

För att i ett tidigt skede kunna bedöma planer och utformningsförslag behövs ofta sociala konsekvensanalyser. Det handlar om sociala eller sociofysiska miljöanalyser, barnkonsekvensanalyser, gåtursanalyser eller etnografiska studier. Vi hjälper också till att hitta metoder för att ta hänsyn till sociala aspekter i planeringen av stads- och husbyggnadsprojekt.

Läs mer om våra tjänster inom social hållbarhet. (pdf)

Senaste nytt