Mer om Projektledning.

Vi arbetar utifrån en projektmodell som bygger på PMBOK och ISO 10 006. Projektorganisationen bygger vi upp med de aktörer vi utser tillsammans. Genom en öppen dialog och kontinuerlig uppföljning ser vi till att projektet genomförs på ett ekonomiskt effektivt och tekniskt riktigt sätt. Och vi är med dig hela vägen. Vi har metoder som skapar engagemang och tillför trygghet i projekten.

Vi leder projekt och processer, företrädesvis bygg- och anläggningsprojekt i samtliga skeden, men även andra processer inom fastighet och infrastruktur. Whites projektledare finns i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Vi arbetar oftast lokalt, men även nationellt och internationellt. För att kunna påverka och förbättra processen bedriver vi även egna forskningsprojekt och deltar i olika utvecklingsarbeten.