Projektledning.

Att bygga hus är en process. Den startar med beställarens vision. Genom att ställa rätt frågor definierar vi en gemensam målbild och skapar underlag för lösningar som är hållbara, både idag och i framtiden.

Som projektledare styr vi omfattning, tid och ekonomi genom hela projektet, alltid utifrån beställarens unika förutsättningar. Vi arbetar utifrån en projektmodell som bygger på PMBOK och ISO 10 006.

Projektorganisationen bygger vi upp med de aktörer vi utser tillsammans. Genom en öppen dialog och kontinuerlig uppföljning ser vi till att projektet genomförs på ett ekonomiskt effektivt och tekniskt riktigt sätt. Och vi är med dig hela vägen. Vi har metoder som skapar engagemang och tillför trygghet i projekten.

Vi leder projekt och processer, företrädesvis bygg- och anläggningsprojekt i samtliga skeden, men även andra processer inom fastighet och infrastruktur. Whites projektledare finns i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Vi arbetar oftast lokalt, men även nationellt och internationellt. För att påverka och förbättra processen bedriver vi egna forskningsprojekt och deltar i olika utvecklingsarbeten.

Senaste nytt