Mer om Parametrisk design.

Med hjälp av parametrisk design skapar vi nya användningsområden för den senaste generationen av designverktyg. Det kan omfatta expressiva fasader, interiörer eller landskap, men också optimering av dagsljus, energi och konstruktioner som en del av designprocessen för projekt av olika skalor, från stadsplanering till inredningsprojekt.

Som specialiserade arkitekter samverkar vi med projektteamet för att utveckla koncept där ett parametriskt tänkande är ett stöd för innovation i olika skeden, från tidiga skisser till produktionsprinciper. I vårt interna nätverk Dsearch bedriver vi forskning och metodutveckling inom området parametrisk design. Vi spänner mellan tekniska lösningar på specifika problem till avancerad gestaltning som ger byggnader och miljöer unika uttryck och upplevelser.

Senaste nytt