Parametrisk design.

Parametrisk design kombinerar ett matematiskt tänkande med nya digitala verktyg och själva designprocessen. Det ger möjlighet att analysera komplexa situationer, skapa nya arkitektoniska uttryck och rationellt producera former som tidigare krävt stor hantverksskicklighet.