Miljöcertifiering och miljösamordning.

White arbetar med samtliga större certifieringssystem på den svenska marknaden. Vi har certifierade specialister inom Miljöbyggnad, BREEAM och LEED på stadsbyggnads- och stadsdelsnivå, och kan leda certifieringsprocessen från idé till färdig byggnad. Idag erbjuder vi miljöcertifiering, tidigare kallat miljöklassning, i alla våra arkitektuppdrag.

Vi gör även utredningar inom energi, inomhusmiljö och material. Inom White finns lång erfarenhet av miljösamordning, ofta som beställarens projektledare för miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi tar fram miljö- eller hållbarhetsprogram, miljöplaner och mål, med processledning, förankring och uppföljning. Våra miljöspecialister ger förslag till anpassning av krav och metodik till certifieringssystemen vilket effektiviserar arbetet för alla inblandade.

Senaste nytt