Hållbar stadsbyggnad.

Hållbara hus ska fungera i sitt sammanhang. För att skapa hållbara stadsmiljöer behöver man tidigt ta hänsyn till planeringsfrågor som täthet, stadskvalité, tillgång till kollektivtrafik, infrastruktur och service. White är Sverigeledande inom BREEAM Communities och har certifierade bedömare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder processledning strategisk rådgivning och hållbarhetsprogram för områden och stadsdelar. Våra specialister utför bedömning av ekosystemtjänster och åtgärder för klimatanpassning. Inom stadsbyggnad genomför vi även miljökonsekvensbeskrivningar och behovsbedömningar.

Senaste nytt