Energi och innemiljö.

På White bedrivs forskning och utveckling i frontlinjen inom byggnadsintegrerad solenergi och potentialen för denna när det gäller stadsbyggnad. Vi tar fram strategier för energieffektiva lösningar, som solavskärmning och vindkraft, men utför även beräkningar och simuleringar för energibehov, dagsljus, solstudier och inomhuskomfort. Förutom kombinationen av arkitekter, ingenjörer och specialister har vi även certifierade passivhusarkitekter.

Senaste nytt