Byggmaterial och fukt.

White har expertkompetens inom materialområdet med flera utbildade kemister. Vi hjälper till vid val av hållbara byggmaterial, bedömer eller granskar produkter enligt de stora bedömningsdatabaserna för byggmaterial och har varit drivande i utvecklingen av Byggvarubedömningen. Som ett av få arkitektkontor har vi diplomerade fuktsakkunniga och kan erbjuda systematiskt fuktsäkerhetsarbete under projektering och byggskede. Vi är också certifierade enligt CMF och har lång erfarenhet av miljöinventering och rivningsplaner.