Miljö & hållbarhet.

White har under många år byggt ett starkt kunnande inom miljöområdet. En stor del av uppdragen består av miljö- eller hållbarhetscertifieringar av byggnader och stadsdelar, och vi driver projekt inom alla stora certifieringssystem på den svenska marknaden.

Senaste nytt