Mer om BIM.

I våra BIM-projekt arbetar vi enligt principen att göra rätt från början, i såväl struktur som informationsleveranser. Vi ser formgivning som en del av BIM-processen, och arbetar med modellintegrerad verifikation av hållbarhet, budget och plan. Inom White bedriver vi ett proaktivt arbete för att utveckla och säkra informationsleveranser, budget och tidplan. White erbjuder flertalet BIM-relaterade tjänster i projekten, exempelvis rådgivning i BIM-frågor, bilder, samgranskning, kollisionskontroller, mängdavtagning, integrerad miljö- och energisimulering samt kalkyl. Våra tjänster siktar gemensamt mot en optimering av projektets livscykelkostnad utifrån krav och behov.