Mer om Landskap.

Whites landskapsarkitekter tillhör landets främsta med lång erfarenhet av uppdrag i alla skalor och komplexitetsnivåer. Från små gårdsupprustningar till resecentrum för 50 000 resenärer. Vi anlitas i alla skeden och arbetar med både offentliga och privata miljöer.

Våra projekt har uppmärksammats för en finkänslighet för platsens förutsättningar, tydlig formgivning och lågmäld elegans. Vi månar om genomarbetade detaljer, en god materialbehandling och växtanvändning. Genom att utmana oss själva driver vi utvecklingen framåt och skapar platser där människor kan må bra och känna sig trygga.