Kontor & Industri.

På White arbetar vi med både nyproduktion och anpassning av befintliga kontorsfastigheter. Vi har även stor erfarenhet av både lokala och internationella industriprojekt.

Nyckelordet för nutidens kontor och arbetsplatser är flexibilitet, vilket till exempel visar sig i situationsanpassade arbetsplatser som kan flyta mellan hemmet och kontoret. Det här ställer krav på byggnaderna, som med rätt utformning kan ge utrymme för människor att utvecklas.

Vår bredd av specialister gör att vi kan arbeta med helheten och skapa flexibla, kreativa arbetsmiljöer i byggnader med högt ställda krav. På det sättet uppnår vi resultat som även gynnar kommande generationer – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Våra uppdrag för industrin innefattar allt från övergripande planering i tidiga skeden till detaljprojektering av byggnader och inredningar samt kravspecifikationer och rådgivning.

Senaste nytt