Ljusdesign.

En ljusare värld. Känslan i rummet, ljuset i gångtunneln, parken på kvällen eller promenadvägen hem. Det är vår utgångspunkt när vi riktar ljuset, när vi lyser upp och skapar stämningen så att människor trivs och känner sig trygga.

Vi börjar med att lära känna platsen, dess ursprung, vad den är till för och vad den ska bli. Genom att involvera dem som har kunskap om och känsla för platsen tar vi oss an projektet ur ett holistiskt perspektiv som gör att vi kan gestalta ett koncept som håller hela vägen till färdig ljusinstallation. Vi ljussätter städer, kvarter, broar, parker, hotell, krogar och bostäder, arbetsplatser, sjukhus och skolor.

Senaste nytt