Boende.

Att få förmånen att rita någons hem är stort. Att forma någons vardag och trygghet är något som måste göras med känslighet, ödmjukhet och med en vilja att skapa det allra bästa.

Framgångsrika bostadslösningar skapas utifrån en förståelse för de som ska bo i husen, för staden och landskapet. Vi vill ha dialog, hellre än att servera färdiga lösningar. Tillsammans ser vi sammanhang och helhet.

Bostäder är ett av våra kärnområden. I ett flertal av våra städer har vi skapat boendemiljöer för alla åldrar, från studentlägenheter till äldreboenden. En av de nya utmaningar vi står inför är att förnya de befintliga bostadsbestånden. Vi har en stark vilja att anta den utmaningen. De senaste åren har vi även ritat och själva byggt ett antal hus i egen regi, med fokus på arkitektur och långsiktig boendeekonomi. På det sättet vill vi pröva och tillföra nya idéer på bostadsmarknaden.

Senaste nytt