Kultur.

Att rita ett bibliotek, ett konserthus eller en utställningsbyggnad handlar om att forma rum för starka uttryck. För oss handlar kultur om vårt eget skapande men också om att förmedla andra skapande människors uttryck. Kulturbyggnader förmedlar upplevelser på alla plan. De är aktiva länkar mellan människa och kunskap, mellan natur och kultur.

Inom White arbetar vi med ett brett spektrum av kultursektorn, från byggnadsprojekt till utställningar, inredningar. Vi har också ritat ett antal naturum för Naturvårdsverket, från Vattenrikets hus i Kristianstad i söder till Världsarvet Höga Kusten i norr. Att njuta av skapande uttryck handlar om att lita på sina sinnen. Kultur för oss handlar också om att öppna upp historien och minska det mentala avståndet mellan oss själva och våra förfäder.

Senaste nytt