Industri.

Många industriområden är idag en del av staden, och den moderna industrin etableras på nya platser. Inom White arbetar vi i multidisciplinära team som ställer rätt frågor och ger de perspektiv som behövs för att utveckla industrin i ett samhälle med goda arbets- och livsrum för människor.

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med lokala och internationella industriprojekt. Våra uppdrag innefattar allt från övergripande planering i tidiga skeden till detaljprojektering av byggnader och inredningar samt kravspecifikationer och rådgivning.

Senaste nytt