Hotell och kongress.

I vår rörliga tillvaro blir hotell- och kongressanläggningar en allt viktigare mötesplats. Med rätt utformning kan dessa miljöer erbjuda optimala förutsättningar för effektiva och inspirerande möten där helhetsupplevelsen är central. Vi är också övertygade om att fler kreativa rum utvecklar såväl platsen som människorna.

White arbetar med hela spektrat, från planering, ny- och ombyggnad till koncept för inredning. Från att gestalta det enskilda rummet till hela kongressanläggningar. Det är vår natur att mixa kunskaper i syfte att låta fler ögon identifiera möjligheter. Vår kompetens bidrar till att skapa flexibla och väl fungerande hotell- och kongressmiljöer som håller över tid.