Byggnadsvård.

Att vårda och utveckla vårt gemensamma kulturarv fordrar engagemang, kunskap och erfarenhet. Hos oss finns slotts- och husarkitekter, antikvarier och byggnadsingenjörer, samtliga med stor erfarenhet av restaurering och kvalificerad ombyggnad.

Vår stora utmaning är att utveckla äldre miljöer och byggnader för nya verksamheter, med krav kring tillgänglighet, säkerhet, miljö och energi, samtidigt som det kulturhistoriska värdet bevaras. Vi arbetar i alla projektskeden från utredning och programskrivning till projektering och uppföljning. Våra uppdrag innefattar kulturhistoriska utredningar, inventeringar, dokumentationer och utvärderingar samt antikvariska förundersökningar och kontroll enligt PBL. Vi upprättar också vårdprogram, färgsättningar och underlag för fasadrenoveringar.