Skåne Solar Award

Vi har fått pris för bästa solcellsanläggning i Skåne. Naturum Vattenriket har fått priset för att solceller utgör medveten del av helheltskonceptet i byggnaden.

Priset har gått till naturum Vattenriket som färdigställdes i slutet av förra året.

Vi brukar själva kalla våra naturumprojekt ”arkitektur med naturen som beställare”, där det nytt byggda fogas in i stor samklang med naturens form och villkor. Ett naturum är en informationsanläggning för besökare till ett naturområde, som uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer. Under de senaste 10–12 åren har White skapat naturum på ett dussintal platser i landet. Fulufjäll, Store Mosse och Höga kusten är några välkända exempel.

Naturum Vattenriket i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ligger mitt i naturen men ändå på bara fem minuters promenadavstånd från järnvägsstationen och centrum.

Priset, Skåne Solar Award, har gått till projektet med utlåtandet:

“De höga målsättningarna för byggnaden har inte uteslutit solceller, tvärtom utgör de en del av helhetskonceptet. Anläggningens utformning bidrar till byggnadens och solcellernas funktion och skapar arkitektoniskt intressanta effekter. Runt byggnaden möts naturens element och förmedlar en bild av solenergi som en god lösning för miljön och framtiden av de många besökarna.”

Mer om naturum Vattenriket kan man också läsa i den nyutgivna boken “White Green – Ten projects in the great outdoors by White arkitekter”.