Så blev Göteborgs otryggaste tunnel en bättre plats

Förra året röstade Göteborgarna fram stadens otryggaste tunnel, och Briljantgatans hållplats i Tynnered kom på första plats. Den 27 januari invigs tunneln som med ljus och konst har blivit tryggare och trevligare. Boende i området, ungdomar från hela Västra Göteborg och personal i stadsdelen har deltagit i arbetet.

– Det här är en demokratifråga. Forskning visar att särskilt kvinnor går långa omvägar på grund av att de känner sig otrygga på vissa platser, säger Kajsa Sperling, ljusdesigner på White.

Tillsammans med konstnären Peter Ojstersek har Kajsa Sperling skapat ljud- och ljuskonst i tunneln, som tidigare brottades med oklara siktlinjer, mörker, rädsla, otrygghet, dålig orienterbarhet och oklara in- och utgångar.

– Vår utgångspunkt var att, istället för en plats man undviker skulle tunneln bli en väg man väljer, framför den hårt trafikerade vägbanan ovanför, säger Kajsa Sperling.

Flera faktorer bidrar till en tryggare plats. Briljanttemat återkommer, dels som ljusobjekt och som tre reflekterande thermoplastbriljanter på asfalten utanför och i mitten av tunneln. Deras funktion, tillsammans med målad kantsten och släpljus, är att få tunnlarna att uppfattas som kortare och mer överskådliga. Väggarna har även fått ädelstensliknande LED-kristaller med ett pulserande ljus som bidrar till en nästan interaktiv känsla.

– Det här är sinnlig arkitektur som berör. Både barn och vuxna som går genom tunneln stannar upp och känner på stenarna. Och när människor stannar upp blir tunneln mer befolkad, vilket gör att fler vill använda den, säger Kajsa Sperling.

Projektet har arbetat för att de som bor och rör sig i området ska känna att tunneln är deras. Därför har stor vikt lagts vid dialogmöten och workshops med målgrupperna. Boende i området, ungdomar från hela Västra Göteborg och personal i stadsdelen har deltagit i arbetet. Genusforskare har hjälpt till att sålla bland kriterier som måste uppfyllas för att en plats ska upplevas som trygg.

Briljantgatans tunnel invigs den 27 januari, med alla deltagare på plats. Inom samma projekt har även två andra tunnlar i Göteborg valts ut för att bli tryggare med ljus och konst. De finns i Hjällbo och på Fjällgatan i Majorna och invigs i februari.

Fakta
Arbetet med tunnlarna i Göteborg sker inom projektet Ljuskonst som drivs genom samverkansorganisationen Trygg, vacker stad. Projektet delfinansieras av DinEl och Stena fastigheter. Det har även koppling till den internationella organisationen LUCI (Lighting Urban Community International) vars mål är att utbyta erfarenheter och bygga hållbara städer.

Kontakt:
Kajsa Sperling, 031-60 86 87 eller 070-313 86 87

Briljantgatans tunnel (460x307)
Foto: Peter Svensson

Briljantgatans tunnel (460x307)
Foto: Peter Svensson