Ramavtal med Stockholms stad för landskapsarkitektur

Exploateringskontoret vid Stockholms stad har valt att teckna ett 4-årigt ramavtal med White för konsulter i landskapsarkitektur. Avgörande i upphandlingen var bedömningen av kompetens, förmåga, specialkompetens och kapacitet.

Ramavtalet tecknades denna gång med förutbestämda timpriser. En samlad bedömning gjordes utifrån kompetens, förmåga inom park, gata, torg och kaj/strandstråk, företagets specialkompetens och företagets kapacitet. White uppnådde 46 poäng av 50 möjliga i dessa fyra kategorier, vilket placerade oss på delad första plats av de 13 företag som har handlats upp.

Våra referensprojekt i kategorin förmåga inom park, gata, torg och kaj/strandstråk fick full poäng med projekt som Årstafältet, Avenyn i Göteborg, Vällingby Centrum och Slussen. Full poäng fick också företagets kapacitet där de senaste två årens landskapsprojekt listades.

Tidigare och löpande uppdrag för Exploateringskontoret är bland annat Slussen, Årstafältet, Bromstenstaden, Heliosparken i Hammarby Sjöstad, Vällingby Centrum, Hornsbruksgatan och Nybohovsbacken i Liljeholmen.