Gå tillbaka

Materialpaletten i studion präglas av enkel detaljering och naturmaterial. Öppen kantad plywood används i hela utrymmet, på väggar och anpassade möbler. Askträpanel omger entrén i centrala delen. Det obehandlade träfibertaket kompletterar askpanelerna på väggarna. Hyllor och specialtillverkade bord är gjorda av obeklädd mdf med en naturlig linoleumyta. Utformningen av inredningen och möblering valdes genom en noggrann undersökning av material och detaljer.

Väggarna i studion är detaljerade som fristående inramade objekt med akustiska paneler. En ram av askplywood omger väggarna.

Dagsljus var en viktig del av designen. Väggar som är orienterade öst-väst är helt inglasade för att möjliggöra dagsljusets filtrering, väggarna i studion är fristående för att undvika skuggning. Fönsterbandet längs den norra och södra fasaden är designat för att maximera dagsljus medan automatisk solavskärmning längs den södra minimerar solenergitransmission.

Takpanelerna är inramade som akustiska ”moln” som flyter över landskapet. Värme, kyla, rörledningar, belysning och akustik är klart uttryckt i utrymmet som designelement. Takkonstruktionen av byggnaden syns bakom undertaket vilket göra att hela konstruktionen fungerar som en referens och pedagogiskt verktyg för arkitekter, ingenjörer och designer som arbetar i utrymmet.

White i Linköping

  • Kund: Lundbergs, White Arkitekter
  • Projektets start/slut: 2013-2014
  • Storlek/Yta: 500 m²
  • Ort: Linköping

Team

  • Fouad Khalil
  • Barbara Vogt
  • Ingrid Ehrnebo

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt