Gå tillbaka

Hus 1 är den första kontorsbyggnaden av fyra tilltänkta hus. Husen skall grupperas två och två och bindas samman med en länkbyggnad. Länkbyggnaden mellan hus 1 och 2 skall innehålla en större aula och utgöra en gemensam tillgång och resurs för klusterbyggnaderna.

Entréerna är lokaliserade till byggnadens mitt och innehåller entréhall med reception, hiss och trapphus. I anslutning till entréerna finns gemensamma grupprum, kontor för klusterverksamhet, pausrum samt personalrum, funktioner som är till för alla hyresgäster.

På respektive sida om entréhallen finns en kontorsdel. Kontorsdelen är utformad med en central mittkärna, innehållande servicefunktioner för hyresgästerna. Mittkärnan är även möjlig att dela av mellan fyra hyresgäster per våningsplan. Vid respektive gavel är mötesrummen placerade.

Inspirationen till husets utvändiga utformning kommer från den omgivande miljön och det klassiska lantliga. Fasaden är utförd med liggande obehandlad lärkpanel och plåt. Fönsterpartier på byggnadens långsidor binds samman av plåt­detaljer till sammanhängande fönsterband. Husets gavlar mot norr och söder utgörs av större glaspartier med utsikt utöver det vackra landskapet.

Hus 1 följer kraven för GreenBuilding.

Vreta Kluster

 • Kund: Sankt Kors Fastighets AB
 • Projektets start/slut: 2010-2011
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: 2 100 m² (BTA)
 • Ort: Linköping
 • Fotograf/Illustratör: Göran Billeson
 • Miljö: Green Building

Team

 • Camilla Smedéus
 • Claes Wennström
 • Sofi Nilsson
 • Sofie Hardmark

Byggnadstyp

Liknande projekt