Gå tillbaka

Med sina vatten, öar och kuster är Öresund det samlande rekreativa rummet för Landskrona. De närmsta 50 åren ska Landskrona ska växa söderut mot kusten där ett nytt bostadsområde och en Köpenhamnsstation bidrar till utvecklingen av staden.

Förslaget är framtaget av Niels de Bruin och Åsa Bjerndell, arkitekter på White i Malmö, med tanken att Landskronas bebyggelse ska komma närmare havet där en unik mångfald skapas i mötet med sundet både för boende och besökande. Parkmiljön skapar en sammanhållen stad där korta avstånd ger goda förutsättningar för ett rikt kulturliv och bärkraftigt näringsliv.

Projektet är uppdelat i flera etapper, och politiskt beslut om Vision 2063 fattas nästa år.

Vision 2063

  • Kund: Landskrona kommun
  • Projektets start/slut: 2013
  • Ort: Landskrona
  • Fotograf/Illustratör: White

Team

  • Åsa Bjerndell
  • Niels de Bruin

Byggnadstyp

Liknande projekt