Gå tillbaka

Stationen och stadshuset är placerat i ett centralt och strategiskt läge i Växjö. För att byggnaden verkligen ska komma till sin rätt som stadens vardagsrum vill vi stärka befintliga och utforma nya offentliga stråk och rum som stödjer detta. Vardagsrummet i staden är öppet för alla, dygnet runt!

Förslaget redovisar en väl sammanhållen och karaktärsfull byggnad med ett starkt uttryck, en ny siluett och ett nytt signum för Växjö stad.

Ett hus för staden
Öster om byggnaden föreslår vi två nya platser; ett stationstorg och en park. Det nya platserna har en fantastisk potential att bli levande och väl använda utemiljöer mitt i stadens hjärta. Torget är en öppen plats som möjliggör alla snabba rörelser till och från det pulserande nya huset. Parken blir en grönskande oas med plats och funktioner för många.

Längs med spåren föreslås en långsmal regnträdgård som kan fördröja dagvattnet från torget och parken. Parken erbjuder en varierad växtlighet som stärker den biologiska mångfalden, såsom värdefulla ekar som ger skugga och träd med bär som samlar fåglar. I parken och på torget bevarar vi en stor del befintlig vegetation.

Vi föreslår en ny bro med ett rejält tak, som stödjer kopplingen mellan torget, stadshuset och museiparken med sin form och bearbetning. På bron och taket finns en varierad grönska, både för välbefinnande och för ökad biodiversitet.

Växjös identitet speglas i lokala materialval såsom glas, trä och sten samt i nya innovativa och hållbara lösningar.

”Växjös vardagsrum” – ett vackert vertikalt rum med träkänsla som knyter ihop alla våningarna i byggnaden

Tillsammans med den lokala konstnären Ludvig Löfgren har vi utformat av byggnaden för att skapa ytterligare attraktivitet och identitet. Samarbetet ledde till det samlande taket som en symbol för samhällskroppen. Trä i stommen ger struktur till byggnaden och skyddas av ett tak av s k glasshingels, rombformade fjäll. Fjällen har olika funktion beroende på väderstreck och behov. Vissa är solceller för att producera egen el, andra har en solskyddande funktion och övriga är transparanta, opaka och färgade för att förstärka den bakomliggande fasaden i trä. Fasadens mönsterverkan löper längs hela byggnaden och binder samman dess yttre. En kurva som liknar en fysisk puls symboliserar verksamheterna i huset likväl som demografin i samhället.

Ett smart hus med människan i centrum
Ett smart hus stödjer det hållbara arbetet från olika perspektiv. Människorna står i centrum och med sin samlade volym och synliga system blir byggnaden en symbol för ekonomisk och ekologisk resursanvändning. För att skapa ett hållbart och smart hus vill vi skapa miljöer med stor trivsel och många mötesplatser. Vi tror att en flexibel och varierad arbetsmiljö med fokuszoner blir en av husets framgångsfaktorer.

Utrymmet högst upp i huset erbjuder ett stort, härligt rum med karaktär och många användningsområden. Det kan bli en fantastisk mötesplats för stadshusets olika förvaltningar med högt i tak och en milsvid utsikt över staden. På takterassen vill vi skapa odlingslådor vars grödor erbjuder ekosystemtjänster och spridningsvägar för växter och djur.

Växjö stads- och stationshus

 • Kund: Växjö kommun
 • Storlek/Yta: ca 15 000 kvm
 • Ort: Växjö
 • Fotograf/Illustratör: Tegmark

Team

 • Klara Frosterud - Ansvarig arkitekt
 • Koen Kragting
 • Sam Keshavarz
 • Rafel Crespo Solana
 • Åsa Haremst
 • Mattias Nordström
 • Theodor Tsesmatzoglou
 • Viktor Nilsson
 • Rickard Nygren