Gå tillbaka

Att skapa en stimulerande arbetsplats med lokal förankring var uppgiften för Vasakronans nya regionkontor i Malmö. Resultatet blev ett modernt kontor utformat för ett aktivitetsbaserat arbetssätt och med plats för medarbetare, samarbetspartners och kunder. Processen har skett i nära dialog med beställaren, och medarbetarna involverades tidigt i projektet.

Det nya kontoret är centralt beläget i direkt anslutning till Triangelns station i Malmö och består av ett antal olika miljöer som möjliggör ett varierat arbetssätt både för enskilt arbete och i grupp. Tysta zoner står i kontrast mot mer livliga. Inspirationen kommer från ett skånskt hem med en inspirerande trädgård med inslag av bl a berså och rabatter, rapsfält och drivbänk. Målet var att skapa olika stämningar för olika personer, situationer och tillfällen.

Ett kontor som är utformat för ett aktivitetsbaserat arbetssätt ger dig möjlighet att välja din plats beroende på vad du ska göra, med vem och hur du känner dig. Men för att stimulera medarbetarna till att välja plats efter behov, krävs det att miljöerna skapar lust att använda dem.

Med fler valmöjligheter och större variation än i ett traditionellt kontor kan medarbetaren direkt påverka sin arbetsmiljö genom ett enkelt byte av plats. Den öppna och varierande miljön skapar flexibilitet.

Vasakronans regionkontor Öresund

  • Kund: Vasakronan AB
  • Projektets start/slut: 2014-2015
  • Färdigställt: 2015
  • Storlek/Yta: ca 820 m²
  • Ort: Malmö
  • Fotograf/Illustratör: Ole Jais

Team

  • Åsa Haremst
  • Maeva Chardon
  • Martin Sundberg

Byggnadstyp

Liknande projekt