Gå tillbaka

Whites uppdrag att rita Östra Sjukhusets nya vårdbyggnad för akutpsykiatri var tacksam eftersom verksamheten alltför länge drivits i otidsenliga lokaler på Lillhagen. Samtidigt är den vetenskapliga kunskapen om hur en bra vårdmiljö ska vara utformad ganska ringa. Att lokalernas estetik och funktion har en stor betydelse för tillfrisknande är helt klart.

En skillnad från tidigare lokaliseringar är att vi samlat alla personalkategorier inom vårdavdelningen nära patienten, Dessutom har vi försökt skapa en mer jämlik samtalssituation genom att utforma speciella samtalsrum.

Vårdavdelningarna bygger på tre hörnstenar:

Trädgården

En grönskande oas kringgärdad av byggnader. Programkravets ”skyddade uteplats” har fått en friare betydelse även för patienter som är intagna för tvångsvård. Här behövs ingen personaleskort och vissa patienter har till och med en egen utgång till gården. Vi tror att denna lösning är den enskilt mest betydelsefulla, säger Stefan Lundin.

Men exakt hur?
En intensiv dialog med verksamheten och fördjupad förståelse behövdes för att kompensera bristen på tydlig checklista.

– Vi utgick från målet att skapa en fri och öppen atmosfär, att undvika alla associationer till tvång och makt, säger Stefan Lundin, gestaltningsansvarig arkitekt.

Anslaget är en välkomnande ingång med sitt tre våningar höga entrérum. Stora glaspartier och belysta rödbetsade björkpaneler sätter sin prägel på ett rum som möter alla – anhöriga, personal och patienter med frigång.

Hjärtat

Vårdavdelningens centrum med vardagsrum, kök, matsal, aktivitetsrum och avdelningsstation grupperade kring en mindre glasövertäckt vinterträdgård.

– Det är lite av ”den korridorslösa avdelningen” som efterfrågats, en lösning som ger patienten en möjlighet att röra sig på ett helt annat sätt än i en långsmal korridor, poängterar Maria Wetter Öhman.

Boendegruppen

Den traditionella svenska glasverandan har inspirerat till den gemensamma samvarohörnan i boendegruppen med sina 4-5 vårdplatser. Boendegruppen ligger i visuell anslutning till ”Hjärtat” men kan avskiljas och nyttjas för patienter med likartade diagnoser.

– När det gäller de enskilda vårdrummen har tanken varit att inbjuda till flera rumsligheter. I sängen med första blicken ut genom fönstret. I den omslutande fåtöljen med en filt kring benen. Eller med benen uppdragna i den ljuslykteliknande fönsternischen, med dörren på glänt och med blicken ut mot ”Hjärtat”. Utformningen tar sikte på att successivt öka patienternas personliga sfär, från det egna rummet, till trädgård, kafé och publika delar, för att slutligen ”bryta igenom bubblan” ut till oss andra och till ett normalt liv.

En övergripande önskan från verksamheten var att bryta den psykiatriska vårdens stigmatisering. Vi hoppas och tror att vi lyckats bidra till det.

Vårdbyggnad för akutpsykiatri, Östra sjukhuset

 • Kund: Västfastigheter
 • Projektets start/slut: 2004-2006
 • Färdigställt: 2009
 • Storlek/Yta: 18 800 kvadratmeter
 • Ort: Göteborg
 • Fotograf/Illustratör: Christer Hallgren

Länkar

Utmärkelser

 • Forums vårdbyggnadspris 2007
 • Andra plats – WAN Healthcare Building of the Year Award

Team

 • Maria Wetter Öhman - ansvarig arkitekt
 • Stefan Lundin - ansvarig arkitekt
 • Krister Nilsson
 • Stig Olsson
 • Ann-Marie Revellé
 • Jonas Häggström
 • Jerry Jansson
 • Anna Graaf
 • Elisabeth Rosenlund
 • Elisabeth Sandberg
 • Roger Olsson

Byggnadstyp

Liknande projekt