Gå tillbaka

ABC-staden är ett riksintresse för kulturvård, vilket innebar begränsningar när Svenska Bostäder ville utveckla centrumet.

Inför 50-årsjubileet 2004 bjöd Svenska Bostäder in till parallella uppdrag om hållbar centrumutveckling. Whites förslag valdes att ligga till grund för nya identitetsstarka Vällingby City.

Visionen var att centrumet i en balansakt skulle förnyas med såväl antikvariska som kommersiella intressen tillvaratagna; och därigenom fungera i 50 år till. Ihop med Svenska Bostäder och Stockholms stad utarbetade White en detaljplan och ett kvalitetsprogram. Områdets kulturvärden och historiska utveckling dokumenterades noggrant, och utgjorde basen för all nyutveckling.

Lösningen utgår från den ursprungliga strukturen med kundströmmar till butikerna från gator och torg. Kommersiella krav på slät markbeläggning samt höga och öppna skyltfönster jämkades samman med bevarande av antikvariska värden.

I projektet har White även ansvarat för landskapsplanering och design, samt planerat två delområden med garage, butiker, samt bostäder. Whites miljöavdelning tog initiativ till det som idag är norra Europas största bergvärmeanläggning. Dessutom har White tagit fram skyltprogrammet för de nya delarna av city.

Projektets process utmärker sig med sin breda samsyn och gemensamma vision, vilket säkrar ett långsiktigt samhällsbyggande.

Vällingby City

 • Kund: Svenska Bostäder
 • Projektets start/slut: 2001-2008
 • Färdigställt: 2009
 • Storlek/Yta: 100 000 m²
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman
 • Energibehov: Nybyggnation beräknat till 85 kWh/m²/år

Utmärkelser

 • World Architecture Festival Awards 2009 shortlist, New and old
 • Nominerat till Stora Samhällsbyggarpriset 2008
 • Planpriset 2006
 • Sveriges Arkitekters Planpris 2006

Team

 • Eva Fabricius
 • Hans Forsmark
 • Susanne Langseth
 • Marie Hult
 • Kristjan Baldvinsson
 • Klara Frosterud
 • Gunnar Hidemark
 • Britta Holmblad
 • Krister Lindstedt
 • Linda Mattsson
 • Lisa Melin
 • Bengt Mührer
 • Anders Olausson
 • Per Olsson
 • Björn Tegnell
 • Henrik Wallander
 • Sofie Weidemann
 • Monica Wild
 • Robert Niziolek
 • Anders E Johansson
 • Mats Wåhlin
 • Sofia Waernulf
 • Stefan Rummel
 • Beatrice Kindembe
 • Owe Swanson
 • Bo Lagerdahl
 • Stefano Mangili
 • Bo Westman
 • Martin Edfelt
 • Anders Lood

Liknande projekt