Gå tillbaka

För många blir Uppsala resecentrum det första intrycket av staden. För ca 40 000 resande är det en del av en daglig rutin där projektet har löst en länge efterlängtad förbindelse för gående och cyklister mellan stadens östra och västra sidor mitt i centrum.

Uppsala resecentrum är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun, Banverket och Jernhusen. Uppsala kommun svarar för detaljplanerna inom området och utformning av torg, gator och parker. Banverket ansvarar för spårområdet och de planskilda passagerna för gång-, cykel-, och biltrafik. Jernhusen bygger ny väntsal mm i ny terminalbyggnad.

White har haft ansvar för ett gemensamt gestaltningsprogram som kompletterat detaljplanen för området, utformning och projektering av all kommunal mark inom området inklusive lösningar för angöring, stads- och regionbussar, taxi, bil och 7000 cykelplatser, utformning och projektering av Banverkets alla delar inom området inklusive nya entréhallar, plattformsmiljöer, gc-passage under spåren, gatuviadukt samt utformning av Jernhusens nya terminal till och med detaljplan.

I separata uppdrag åt byggherrar arbetar White dessutom med såväl bostäder som kontor inom området.

Detaljplanearbetet genomfördes i huvudsak under 1990-talet. Det gemensamma gestaltningsprogrammet utarbetades 2002-2003. Detaljutformning och projektering har pågått sedan 2004. Uppsala resecentrum invigdes i november 2011.

Uppsala Resecentrum

 • Kund: Uppsala kommun, Trafikverket och Jernhusen
 • Projektets start/slut: 2007-2011
 • Färdigställt: 2011
 • Kostnad: ca 2 miljarder
 • Ort: Uppsala
 • Fotograf/Illustratör: Bo Gyllander

Team

 • Mattias Nordström
 • Jonas Hultgren
 • Lars-Magnus Ejdeholm
 • George Lindholm
 • Jacob Melin
 • Stefan Rummel
 • Magnus Croon
 • Andreas Milsta
 • Christer Uppfeldt
 • Sofia Eskilsdotter

Liknande projekt