Gå tillbaka

Under 2009-2010 tog White fram en fastighetsutvecklingsplan för universitetssjukhuset i Linköping i samarbete med representanter för landstingets fastighetsavdelning. Den stragetiska planen visade bland annat på möjligheter att komplettera med nya byggnader som möjliggör förbättrade flöden och samband mellan verksamheter.

Vården koncentreras till de centrala delarna av sjukhuset. En ny pulsåder genom huvudbyggnaden tillskapas som knyter ihop södra och norra entrén. Projektet omfattar 600 vårdplatser precis som tidigare, men all slutenvård kan bedrivas i enkelrum.

Hela stadsbyggnadssituationen kring sjukhuset omvandlas och integreras i stadsstrukturen. Den nya norra entrén vänder sig mot ett nytt centralt torg med hållplatser för kollektivtrafik, angöringsplatser och direktaccess till ett nytt p-hus, vilket ger förbättrad tillgänglighet och god orienterbarhet.

Akutmottagningen har fått ett nytt läge med direkt koppling via hiss till en ny helikopterplatta på taket och en egen tillfartsgata, vilket både förbättrar effektivitet och säkerhet. Ett projektteam bestående av arkitekter och ingenjörer från Whites kontor i Stockholm och Linköping projekterar för närvarande de nya byggnaderna i enlighet med förslaget. Projektet omfattar utbyggnader av ”huvudblocket” på totalt ca 65 000 kvm BTA. Första inflyttning sker under 2015.

Utbyggnaderna innehåller bland annat ny akutmottagning, förlossning, neonantalvård, internsivvård, vårdavdelningar och mottagningar samt en ny ambulanshall och en helikopterplatta. I anslutning till den nya sjukhusentrén ryms också utbildningslokaler för Hälsouniversitetet.

White har även uppdraget som Landstingets miljösamordnare för hela projektet, under såväl projektering som byggskede. Byggnaderna har certifierats enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Stort fokus har lagts på att optimera energibehovet, att skapa bra inomhusklimat för såväl personal som patienter och att ta tillvara dagsljus så mycket som möjligt. Alla byggmaterial har bedömts så att de inte innehåller farliga ämnen. Stort arbete har även lagts på att skapa en fuktsäker byggnad och att minska miljöpåverkan på omgivningarna under byggtiden.

Framtidens US

 • Kund: Landstinget i Östergötland genom FMcentrum
 • Projektets start/slut: 2009-2015
 • Färdigställt: 2015
 • Storlek/Yta: ca 65 000 m²
 • Ort: Linköping
 • Fotograf/Illustratör: Wihelm Rejnus, Ken Pils & White View
 • Miljöcertifierat: Miljöbyggnad Silver

Team

 • Linda Mattsson - ansvarig arkitekt
 • Eva Berg - ansvarig arkitekt
 • Elisabeth Rosenlund - ansvarig inredningsarkitekt
 • Gith Thellsén
 • Ulrika Romare
 • Susanne Klämfeldt
 • Agnete Klinkby Jensen
 • Emma Stridh
 • Henric Hammarslätt
 • Francesca Bianchi
 • Alexander Hägg
 • Åsa Carlestam
 • Fredrik Hennings
 • Anna-Karin Lisell Selling
 • Helen Biddle
 • Barbara Vogt
 • Karin Planting-Bergloo
 • Caroline Werner
 • Annika Jägevall
 • Renato Adriasola Orellana
 • Pilvi Vanamo
 • Helena Polgård
 • Caroline Varnauskas
 • Marie-Louise Greger
 • Gustav Söderberg Röstlund
 • Rebecca Rubin
 • Karl Brodefors
 • Thomas Peinert
 • Ola Lindblad
 • Henrik Magnusson
 • Anna Graaf
 • Anders Ekberg
 • Cuong Ly
 • Daniel Peterson
 • Lena Zetterberg

Byggnadstyp

Liknande projekt