Gå tillbaka

Parallellt med Botniabanan har vi skapat tydliga stråk för bilar, cyklar och gående till resecentrats olika entrénivåer. Den övre delen av resecentret växer in i sjukhusets verksamhet mot universitetet där också busstationen ligger.

Gatuplanet i den centrala delen av den nya sjukhuskroppen utgör ett spännande offentligt rum som ansluter till resecentrat och vidare till Umeås centrala delar via Storgatans förlängning. Här ryms reseservice samt andra kommersiella, sociala och kulturella verksamheter.

Resecentrat ligger mitt mellan två stadsdelar, två rutnätssystem och stora nivåskillnader. Här har vi valt att orientera oss med Botniabanan som utgångspunkt. Terrasser och gestaltade ytor markerar gränser och överbrygger nivåer.

Glas, stål och trä samverkar i fasaden. Förutom sin rent statiska funktion ger limträstommen byggnaden karaktär. Umeå Östra är ett exempel på det utvecklingsarbete som skett i regionen med syfte att använda trä konstruktivt i större byggnader.

Umeå Östra invigdes den 28 augusti 2010 men började användas redan den 7 augusti då Umeå centralstation stängdes av för ombyggnad.

Umeå Östra

  • Kund: Umeå kommun genom INAB
  • Projektets start/slut: 2008-2010
  • Färdigställt: 2010
  • Ort: Umeå
  • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman

Länkar

Utmärkelser

  • Trafikverkets arkitekturpris 2013

Team

  • Lennart Sjögren
  • Albin Holmgren

Byggnadstyp

Liknande projekt