Gå tillbaka

Det nya resecentrumet Umeå C ligger i slutet av Rådhusesplanaden och utgör en viktig del av innerstadens identitet. Vi har omvandlat den gamla stationen till ett modernt resecentrum där vi även står bakom landskapsarkitektur och ljusdesign.

Trygghet och tillgänglighet har varit vårt fokus. Många olika trafikslag möts här och behovet av tydlighet och läsbarhet är stort. Gång- och cykelpassagen är ett viktigt element som med form, material och ljus skapar en god helhet för hela Umeå C. Den långa ljusväggen – Europas största ljuskonstverk – leder besökarna ner och genom tunneln, vars ljusnivå ändras beroende på tillgången till dagsljus.

Omvandlingen av Umeå C har också utvecklat det intilliggande Järnvägstorget. Med sitt centrala läge i staden har det kommit till sin rätt som attraktivt stadsrum och effektiv knutpunkt för många olika trafikslag. Torget är en av Umeås viktigaste platser och entrén till staden för tågresenärer. Den halvcirkelformade platsen med stationsbyggnaden i fonden utgör ena änden av Rådhusesplanaden, den ryggrad i stadsstrukturen som i andra änden landar i Rådhustorget med rådhuset som fond.

Torget är belagt med en diskret yta av ljus betong i ett radiellt mönster. Närmast de omgivande byggnadernas krökta fasader ligger trottoar, björkrad och en enkelriktad körbana. En ny gång- och cykelkoppling under järnvägen tar upp platsens halvcirkelform och stöttas på ena sidan av en ljussatt glasvägg. På andra sidan ligger generösa gradänger med träd och cykelparkeringar. Träden på torgytan har placerats fritt i dungar som en kontrast till den i övrigt strama, cirkelstyrda formen.

Umeå C är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, Banverket och Jernhusen.

Umeå C

 • Kund: Umeå kommun, Trafikverket
 • Projektets start/slut: 2009-2014
 • Färdigställt: 2014
 • Ort: Umeå
 • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman, Andreas Milsta

Utmärkelser

 • Övre Norrlands arkitekturpris 2014 för Saras tankegång

Team

 • Lennart Sjögren - Ansvarig arkitekt
 • Mattias Nordström - Ansvarig landskapsarkitekt
 • Gustav Jarlöv
 • Jacob Melin
 • Andreas Milsta
 • Jennie Månsson
 • Hanna Linde
 • Stefan Rummel
 • Carl Lindecrantz
 • John Nordmark
 • Hedvig Norberg Jansson
 • Anders Tväråna
 • Mirja Westling
 • Jenny Nordius Stålhamre
 • Christer Uppfeldt, Georg Lindholm, Hans Svensson

Liknande projekt