Gå tillbaka

White har arbetat med detta stora och varierade projekt, med en kringbyggd innergård, flera gränder och viktiga entréplatser på det nya Campus Ultuna.

De olika platserna har givits starka individuella karaktärer där växterna spelar en grundläggande roll. Materialanvändningen följer också ett campusgemensamt kvalitetsprogram i vilken helheten betonas.

Den stora innergården är kvarterets samlande uterum för både kontemplativ vila och spontana möten, vardagsliv och festliga tillfällen; alla viktiga aspekter i en innovativ universitetsmiljö.

Gårdens golv består av ett gnistrande ljust grus av jämtlandsdolomit och granithällar. Öppna ränndalar fångar upp regnvatten som leds ned i marken. En fontän med en bronsskiva på stensockel skapar ett rofyllt porlande ljud. Användningen av endast en trädart, kinesisk sekvoia, ger en lugn och stark karaktär. Träden är planterade i flera olika storlekar i en fri placering, vilket skapar naturlika skuggor och gläntor. Vatten, grus och grönska bildar tillsammans en finstämd, modern miljö med klassiska kvalitéer.

I öst ansluter projektet till Ultuna torg och Almas allé med torgytor för vistelse och rörelse. En stor trappa vänder sig mot solen och kopplar ihop campus delar. Ulls gränd i söder tar upp områdets höjdskillnader mellan öst och väst och kantas av plantering med ett naturlikt vilt uttryck där dagvatten tas omhand och fördröjs.

Nitzelius gränd är en frodig ravin med luftigt lövtak, klätterväxter och smala stammar i en varierad markvegetation, medan entréplatsen i väst mot Ulls väg är mer representativ till sin karaktär. Cykelparkeringar organiseras kring ett stort vårdträd och klippta häckar ramar in. Mot den södervända fasaden finns en s.k. fjärilsrabatt i blålila toner med vilt uttryck.

Ulls hus

 • Kund: Akademiska hus AB
 • Projektets start/slut: 2010-2015
 • Färdigställt: 2015
 • Storlek/Yta: 145 000 m² (inkl. byggnad)
 • Kostnad: Projektkostnad landskap 38 milj. SEK
 • Ort: Uppsala
 • Fotograf/Illustratör: Bo Gyllander, Åke E:son Lindman, Wilhelm Rejnus, Jenny Svennås Gillner - SLU

Utmärkelser

 • Nominerat till Stenpriset 2015
 • Nominerat till Sienapriset 2016

Team

 • Jens Modin - Ansvarig landskapsarkitekt
 • Gustav Jarlöv - Ansvarig landskapsarkitekt
 • Emma Butler
 • Sofia Eskilsdotter
 • Kerstin Lagnefeldt
 • Matilda Åström
 • Dermot Farrelly
 • Pia Wacker

Nyckelord

Byggnadstyp