Gå tillbaka

Att utforma lokaler för ögonklinikers behov kräver närmast kirurgisk precision. Rummen måste vara flexibla samtidigt som all teknisk apparatur för undersökningar ska få plats. De måste snabbt gå att mörklägga. Utöver gängse krav på tydlighet och orienterbarhet tillkom i Uddevalla också personalens önskemål om ökad integritet för patienterna. Och fredade personalutrymmen.

Ombyggnaden var en av de hittills största för NU-sjukvården, som i de nya lokalerna ska ta emot 57 000 patienter om året – 300 om dagen. Att uppnå en väl fungerande logistik mellan mottagning, operation och administration kräver stor lyhördhet för verksamhetens arbetsprocesser och behov. Utformningen av lokalerna har också tillkommit i ett mycket nära samarbete med personalen.

Orienterbarhet åstadkoms genom ett noga genomtänkt färgprogram, där de tre olika korridorerna tydliggörs genom nyanser av grönt, blått respektive rött.

Personalens behov av arbetsro säkras genom en vinkelställd, egen personaldel dit patienterna inte når. Patienternas integritet tillfredställs bland annat genom tydligt avskilda väntrum där barnmottagningens fått den lugnaste och ljusaste placeringen, både för barnens och de vuxna besökarnas skull. En logistiskt effektiv lösning. Och kostnadseffektiv.

Uddevalla sjukhus Ögonklinik

  • Kund: Västfastigheter
  • Projektets start/slut: 2008-2009
  • Färdigställt: 2010
  • Storlek/Yta: 3 050 m² BTA
  • Ort: Uddevalla
  • Fotograf/Illustratör: Bert Leandersson

Byggnadstyp

Liknande projekt