Gå tillbaka

Trägår’n och Orangeriet är två byggnader med samma förutsättningar vad gäller miljö, läge och livet som levs i husen. Men deras helt individuella uttryck förstärker idén om variation som varit grundläggande för projektet Norra Djurgårdsstaden. Orangeriet är en modern tolkning av ett traditionellt timmerhus med sin karaktäristiska timmerknut och balkonger som saxas över hörnen. Trägår’ns uttryck är lätt och flyktigt med fribärande balkonger i ett system på vajrar.

För båda husen gäller att just balkongen ska fungera som en förlängning av bostaden, och vara aktiv året runt. Här finns växtbäddar för odling, och skafferi eller förråd för förvaring. Tillsammans formar köket och uterummet lägenhetens hjärta. Det är här det händer – det är här alla vill vara!

Grönskan och det egenodlade blir en naturlig del i fasadarkitekturen. På Trägår’n kan växter klänga och ge huset en grön ytterfasad. Växterna bidrar till ett gynnsamt mikroklimat när de avger fukt och på så sätt kyler ner fasaden och lägenheterna under sommarmånaderna. De gröna fasaderna bidrar till Norra Djurgårdsstadens höga grönytefaktor.

Tack vare en rad andra klimatåtgärder som exempelvis välisolerade väggar, högeffektiv ventilation, och lokalt producerad solvärme och solel från solceller kommer byggnaderna över året ge mer energi än de förbrukar. De klassas därför som plusenergihus.

Husen byggs av massivträ. För att minimera klimatpåverkan har varje valt byggnadsmaterial beräknats utifrån ett livscykelperspektiv (LCA) och jämförelser är gjorda mellan olika alternativ. Därför är andelen trä och naturfiberisolering hög, och mängden material som till exempel metall, cellplast och de som kräver långa transporter mycket liten.

Här blir boendet i sig en naturlig del i att minska sitt eget fotavtryck, men vi tror också på att stimulera de boende att göra hållbara val för en bättre miljö. Därför har vi bland annat tagit fram lösningar som gör det enkelt att odla sin mat, energiutvinna sitt matavfall och välja cykeln för transporter.

Trägår’n och Orangeriet är mer än ett par rum och kök. Här kan livet inne i husen puttra ut och bli synligt utanpå!

Trägår’n och Orangeriet

  • Kund: ByggVesta
  • Projektets start/slut: 2014
  • Storlek/Yta: 4200 ljus BTA
  • Ort: Stockholm
  • Fotograf/Illustratör: White View

Team

  • Fredrik Fernek - Ansvarig arkitekt
  • Anna Öhlin
  • Rickard Nygren
  • Martin Bergqvist
  • Johan Haag

Byggnadstyp

Liknande projekt