Gå tillbaka

På TMV-udden låg förut Trondheims Mekaniska Verkstad, ett av stadens få industriella arv. Här tillverkades de första fartygen som trafikerade Hurtigrutten. Idag har verkstäderna omvandlats till restauranger och barer i ett fantastiskt söderläge, men platsen saknar en utformning som stödjer ett ickekommersiellt liv.

Vi låter TMV representera kärnvärdena i vårt förslag: Trä, Människa och Vatten. Förslaget bygger på att tillgängliggöra vattnet, förbättra framkomligheten för cyklister och skapa attraktiva vistelseytor.

En ny cykelväg kommer att löpa centralt över torget och ge god överblick för både cyklister och fotgängare. Vi låter torgets möblering reducera fart och styra cyklisternas färdriktning, och placerar gott om cykelparkeringar i anslutning till torgets attraktioner. Här planerar vi bland annat för gratisaktiviteter särskilt riktade till barn, som en klättervägg av trä och sittplatser i olika nivåer.

Platsens industriella storskalighet inspirerar. Trämöbler i grova dimensioner samsas med enkla praktiska material som platsgjuten betong och sten. Material som åldras vackert och med tiden blir en naturlig del av torget. För att skapa en mjuk övergång mellan bro och torg föreslår vi en markbeläggning i grov struktur. Det reducerar även cyklisternas fart och gör dem uppmärksamma på fotgängare.

Existerande grönytor expanderas till en användbar storlek och blir en attraktiv grön oas i det nya stadsrummet. Den kulturhistoriskt intressanta kranen framhävs genom att marken under den beläggs med grus.

En viktig strategi för att mjuka upp torgets hårda uttryck är användningen av trä i olika former. Ett generöst trädäck utgör den nya bryggans golv. Sittmöbler i grova dimensioner ramar in kajpromenaden och gångvägen i nordöst, och framförallt placerar vi en stor trämöbel – Trekallen – mitt på torget. Trekallen blir torgets huvudattraktion, en flexibel, social mötesplats som manifesterar att Trondheim är Norges trästad framför alla andra.

TMV-udden, Trondheim

 • Projektets start/slut: 2014
 • Ort: Trondheim
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Jenny Mäki
 • Sam Keshavarz
 • Ellen Kildal Aga
 • Daniel Hultman
 • Joel Hördin
 • Markus Magnusson
 • Jeroen Matthijssen
 • Britta Wikholm

Byggnadstyp

Liknande projekt