Gå tillbaka

Projektet har pågått på kontoret i olika former i tio år. Det inleddes som ett parallellt uppdrag 2002 med efterföljande utredningar om storlek och placering. År 2007 tog projektet en mer konkret form och ett underlag för upphandling av totalentreprenör togs fram i samarbete med Arup Sport och WSP. Peab vann upphandlingen och sedan 2010 har White projekterat system- och bygghandlingar tillsammans med beställare, totalentreprenör och övriga konsulter i gemensamma lokaler.

I satsningen ingår även nya kommersiella ytor, hotell och kontor vid Söderstadion. De stora publika ytorna som omger stora arenaprojekt är till stor del integrerade i arenan.

Så hur utformar man då en arena i världsklass? Helheten avgörs av en mängd faktorer – alltifrån utformningen av spelarnas omklädningsrum och artisters loger till atmosfären och känslan i arenan. Vi har jobbat efter tre huvudlinjer:
1. att arenan ges en arkitektoniskt unik form med skandinaviskt signalement
2. att arenan anpassas till omgivningen och bidrar till stadsutvecklingen
3. att arenan görs öppen och tillgänglig för alla

Det skandinaviska konceptet för Tele2 Arena spänner över såväl design som sociala dimensioner. Whites mål har varit att åstadkomma en öppen arena dit alla är välkomna för möten och upplevelser i särklass. Såväl gestaltning som konstruktion präglas av enkelhet och öppenhet. Byggnaden är transparent och tydlig på ett närmast unikt sätt, och balansgången mellan det fint arbetade och det obearbetat råa skapar spänning och kontrast.

Tele2 Arena från White Arkitekter on Vimeo.

Den storleksmässigt begränsade tomten rymde en arkitektonisk utmaning, att trots bristen på plats skapa en stark och självklar helhet. Arenan gjordes som minst i botten för att sen bli större högre upp, vilket gör mötet med omgivningen extra dramatiskt. Den liksom hänger ut över sitt närområde med ett distinkt och dynamiskt utseende.

Fasaden är utformad som en flätad korg i metall, som sveper in hela arenan. Det raffinerade lamellskalet speglar ljusets alla skiftningar. För att möjliggöra in- och utblickar är fasaden perforerad, vilket också gör att den uppfattas som lätt, nästan tyglik. Fasaden öppnar för visuella upplevelser i bägge riktningarna – utifrån betraktas arenan som en lockande lykta full av spänning och skratt, inifrån upplever man den omgivande staden ur ett upphöjt perspektiv med utblickar i alla väderstreck.

Den transparenta fasaden gör foajén ljus och öppen, med stora mängder naturligt ljus som strömmar in. Samtidigt kan den på kvällstid skapa stämning och skicka signaler. Fasaden består av 20 000 kvadratmeter perforerad ”plåt” med cirka en meter distans till glaset bakom. Den bakre väggen utgör klimatskalet.

Materialvalen är både noggrant genomtänkta och logiska, med tydlig prioritet för ljusa och robusta material, naturliga material – och nordiska material. Arenan är byggd för ett långt liv på den 59:e breddgraden. Genom att välja svenska och nordiska material minskar även transporter och därmed miljöpåverkan.

Arkitekternas mål har varit att varje besökare ska få en premium-upplevelse oavsett vilken plats man befinner sig på. Detta återspeglas i de genomtänkta siktvinklarna som är en del av upplevelsens kärna; möjligheten att se och höra lika bra oavsett var i arenan man sitter. Ett kvalificerat pussel har lagts för att optimera siktvinklarna utifrån denna målsättning.

Tele2 Arena har 30 000 sittplatser, och ytterligare cirka 2 000 ståplatser för allsvensk fotboll. På konserter kan man ta in över 40 000 gäster. Tele2 Arena blir en av världens mest tillgängliga arenor, inte minst ur besökarens perspektiv. Detta säkerställs genom ett stort antal genomtänkta arkitektoniska och byggtekniska lösningar, alla med utgångspunkt från visionen om en modern och hållbar arena för alla.

Det skjutbara taket ger byggnaden en flexibilitet som innebär att den blir en hybrid mellan utomhusstadion och inomhusarena. Här kan till exempel en fotbollsmatch pågå i regn medan åskådarna sitter torrskodda i sina bekväma stolar. Taket består av åtta delar som sitter ihop i grupper om fyra. Tillsammans bildar de två stora takhalvor. Att stänga taket tar cirka 20 minuter.

Arenan är också konstruerad för att snabbt kunna ställas om för olika evenemangs specifika behov – till exempel från konsert med sittande parkett till konståkning på is, eller från en fotbollsmatch under bar himmel till konferensmiddag med tusentals gäster. Alla stolar är utbytbara med några enkla grepp.

Arenans stora restaurang har direkt utsikt och tillgänglighet till arenan. Det finns också ett antal barer, loger och lounger. I de allmänna foajéutrymmena löper en bardisk längs den sfäriska byggnadens fasad. Sannolikt är det världens längsta bardisk.

En annan viktig faktor är möjligheten att låta stora mängder människor ta sig in och ut i arenan utan trängsel och problem. Generösa ytor och genomtänkta trapphus gör att det känns lätt att röra sig i arenan. Arenans upplägg och möjlighet till utsikt underlättar förståelsen för byggnaden och därmed orienteringen.

Modernt hållbarhetstänk i en arenakontext handlar inte bara om arenan och dess omedelbara närhet. Det gäller även om att skapa goda förutsättningar för miljövänliga sätt att ta sig till och från arenan. En målsättning är att många besökare ska välja att gå eller cykla till Tele2 Arena. Gångförbindelser till närbelägna tunnelbanestationer ses också över samtidigt som cirka 1 000 nya cykelparkeringsplatser tillkommer i området.

Själva arenan är en utpräglad miljöbyggnad med högt ställda mål vad gäller certifiering enligt branschens vedertagna klassningssystem. För att kartlägga arenans inverkan på miljön har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförts, där risk och säkerhet, trafik, luftkvalitet och buller studerats. Tele2 Arena miljöklassas enligt Miljöbyggnad.

Tele2 Arena

 • Kund: SGA (Stockholm Globe Arenas
 • Projektets start/slut: 2000-2012
 • Färdigställt: 2013
 • Storlek/Yta: 100 000 kvm, 30 000 sittplatser
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: White View / Åke E:son

Team

 • Fredrik Källström - Lead Architect
 • Monica von Schmalensee - Lead Architect
 • Magnus Croon
 • Jesper Källgren
 • Raimo Joss
 • Mats Anslöv
 • Elin Hammarsten
 • Björn Norén
 • Joacim Wahlström
 • Dirk Noack
 • Bengt Mührer
 • Jens Hansson
 • Björn Tegnell
 • Thomas Rudin
 • Eva Fabricius
 • Magdalena Franciskovic
 • Sofia Waernulf
 • Erik Eriksson
 • Robert Niziolek
 • Anders Bobert
 • Rosmari Johansson
 • Hampus Trotzig
 • Martin Edfelt
 • Nadja Odenhage
 • Lejla Cengic

Byggnadstyp

Liknande projekt