Gå tillbaka

Tammelan Jalkapallostadion är en av Finlands äldsta fotbollsplaner och ligger i den gamla arbetarstadsdelen Tammela centralt i Tammerfors. Kvartersstrukturen väster om stadion präglas av en stor variation i bebyggelsen med många lediga tomter som omvandlats till parkeringsplatser. Öster om stadion finns en bevarndevärd punkthusbebyggelse från sent 40-tal.

Uppgiften var att ersätta den befintliga fotbollsstadion och integrera den med bostäder för att uppnå ett så konstnadsneutralt projekt som möjligt. Vårt förslag vrider planen så att den ligger i nord-sydlig riktning, placerar läktare på alla fyra sidor och sluter kvarteret med bostadsbebyggelsen. Det ger både en tätare stämning under matcherna och en bättre kontinuitet i stadsstrukturen. Volymen anpassas i höjd till den omgivande bebyggelsen och den sammanhängande formen blir en ikon i stadsdelen.

Förslaget togs fram i samarbete med Avanto arkitekter i Helsingfors.

Tammerfors arena

  • Projektets start/slut: 2014-2014
  • Ort: Tammerfors
  • Fotograf/Illustratör: White View

Team

  • Björn Bondesson
  • Britta Wikholm
  • Egil Blom
  • Camilla Smedéus
  • Tobias Hesselgren
  • Thomas Landenberg

Byggnadstyp