Gå tillbaka

Det nya kommunhuset i Täby är resultatet av en öppen arkitekttävling där 70 förslag lämnades in och där juryn valde White.

Kommunhuset ligger strategiskt vid den nya Esplanaden som binder samman centrum, bibliotek, kyrka, bad och gymna­sieskola. Rummet mellan det nya kommun­huset och biblioteket blir ett intimt och vackert torg och biblioteket får en ny, tydlig entré som binder samman torget och Biblioteksgången.

Entréplanet rymmer alla rum för mötet mellan medborgarna och kommunen. Med en tydlig reception som även fungerar som verksamhetsstöd och servicedesk för de boende i Täby.

Kommunfullmäktiges möten hålls i ett rum i förlängningen av entrérummet. Det är ett rum som bara finns när blockväggarna är stängda. När väggarna står öppna blir rummet tillsammans med entrérummet en stor yta för utställningar, marknader, debatter eller om kommunfulmäktiges möten drar stor publik.

Entrérummet öppnar sig uppåt och ger inblick i kommunhusets verksamhet. I fyra plan ovanför entrén ryms verksamheten, kommunens avdelningar och tjänstemän. Runt det centrala atriumet ligger interna mötesrum, pausrum och rum som kan nyttjas gemensamt eller bara av en avdelning. Utanför denna krans av rum ligger rum för verksamhet; storrum, rum för reflektion, förråd, mediarum, projektrum och resursrum.

Planen medger teknikbyggnader ovanför byggnadens högsta höjd. Vi lägger tekniken i källaren och föreslår istället en indragen byggnad på taket, ett penthouse, som rymmer matplats, kök och motion. En egen värld för möten mellan avdelningar och interna sammankomster.

Täby nya kommunhus

 • Kund: Täby kommun
 • Projektets start/slut: 2010-2015
 • Färdigställt: 2015
 • Storlek/Yta: ca 15 000 m² BTA
 • Kostnad: 300 milj SEK
 • Ort: Täby
 • Fotograf/Illustratör: White View
 • Miljöcertifierat: Miljöbyggnad Guld

Team

 • Thomas Rudin
 • Robert Schmitz
 • Anton Kolbe
 • Fredric Kihlberg
 • Bernt Borgestig
 • Tomas Landfeldt
 • Johan Björkholm
 • Magdalena Franciskovic
 • Angelica Bierfeldt Liptak
 • Milad Barosen
 • Amanda Ersson

Byggnadstyp

Liknande projekt