Gå tillbaka

White valdes år 2007 ut bland fyra konkurrenter om uppdraget att uppföra nya kontorslokaler åt Utbildningsradion som då hade ett utgående hyresavtal.

Tillsammans med Utbildningsradion och Thomas Nathorst-Böös skapades referensgrupper där man diskuterade programmet och husets funktioner. Efter analyser av Utbildningsradion och studier av deras identitet både i sig och i relation till de övriga public servicebolagen skapade vi oss en bild av kunden och dess verksamhet.

Vi har strävat efter en byggnad med samma tydliga och öppna attityd som UR i sig själv, och det har lett till en enkelhet i material och gestaltning. Ett hus som åldras med värdighet. Projektet omfattar en ombyggnad och påbyggnad av en befintlig byggnad som ligger i radiohusparken mellan TV-huset och Radiohuset.

Man kan säga att UR:s upplysande verksamhet har fått en arkitektonisk tolkning. Vår tolkning av redaktionens uppdrag har lett till en enkelhet i material och gestaltning.

Den befintliga byggnaden ligger i sutteräng och idén är att påbyggnaden skapar ett högrest hus mot TV-huset i norr och en enplansbyggnad mot parken i söder. Husets nock är asymmetriskt dragen mot nordost, detta för att skapa en lägre volym som ansluter mot den äldre bebyggelsen i parken.

Fastigheten är utförd med en öppen, synlig fackverkskonstruktion. Yttertaket är klätt med sinuskorrugerad plåt och fasaden är i oljad plywood och glas i rytmisk upprepning.

White har varit generalkonsult och ansvarat för hela processen, från program, detaljplan och bygglov samt samordning av samtliga konsulter under projekteringen.

Sveriges Utbildningsradio, UR

 • Kund: Utbildningradion / Sveriges radios förvaltning
 • Projektets start/slut: 2008-2011
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: 7000 m² LOA (6000 m² ombyggnad och 1000 m² påbyggnad)
 • Kostnad: ca 105 milj kr
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: Måns Berg

Team

 • Linda Thiel - ansvarig arkitekt
 • Åsa Esseen Wiking - ansvarig arkitekt
 • Märta Friman - ansvarig inredningsarkitekt
 • Kaveh Vaez
 • Tomas Landfeldt
 • Anders Parment
 • Magnus Croon
 • Jake Ford
 • Sofia Waernulf
 • Stefano Mangili

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt