Gå tillbaka

Den första tanken om välklippta gräs­ytor i solen blev snart utmanad av tankar om unika naturvärden, dåliga grund­läggningsförhållanden samt det faktum att miljön erbjöd värden som inte kunde tillskapas på annat håll.

Lösningen innebar att ett system av träbryggor förlades i madlandskapet och skapade ett alternativt promenadstråk eller en avskild vistelsemiljö, väsenskilt från asfalterade cykelvägar och hänvisade sittplatser. Man kommer nära vattnet, och ges möjlighet att upptäcka nya växter, nya siktlinjer och känna nya dofter.

Madens växter sträcker sig upp genom plankens fogar och känslan av att vara nära vattnet förstärks. Utan stövlar går man torrskodd över den opålitliga sankmarken. Bryggorna är utformade med generösa frimått och utan branta lutningar, och stråket är tillgängligt för alla.

Ute i årummet bildas ett nytt stadsrum, stilla, vidsträckt och ljust. Plötsligt finns möjlighet att vistas och gå i en del av staden som tidigare inte fanns. Mjölby har blivit ett parkrum rikare, och promenaden utmed Svartån har kompletterats med en äventyrlig del.

Svartåns Madlandskap

  • Kund: Mjölby kommun
  • Projektets start/slut: 2009-2009
  • Färdigställt: 2010
  • Storlek/Yta: 250 löpmeter
  • Ort: Mjölby
  • Fotograf/Illustratör: White

Team

  • Mikael Norman
  • Helén Ahl Dahlén

Byggnadstyp

Liknande projekt