Gå tillbaka

Byggnadernas utformning och volymer samspelar med tomtens dynamik och läget i ett företagstätt område. De kontrasterar med sitt svarta tegel mot omgivande bebyggelse. Teglet har inte bara ekologiska och energimässiga fördelar, utan också sin historik i de tidigare AGA-fastigheter som fanns på tomten.

Huset har gestaltats för att tilltala en kund som vill profilera sig, men inrymmer också en hög grad av flexibilitet för framtida behov. Formmässigt består byggnaderna av tre svarta askar i tegel, som till synes skurits upp mot entrésidan, avslöjandes ett grönskimrande inre i form av en glasfasad. De tre tegelflyglarna omfamnar en luftig och uppglasad entrédel som öppnar sig mellan hela fyra plan.

Interiört uppvisar huset, förutom kontors­rummen, bl a rejäla mötes- och samvaroytor, samt takvåningens matsal och terrass med vida utsikt över Närke­slätten. Dessa utrymmen lyfts fram med en inre färgsättning i starka signalfärger, som kontrast till husets utvändiga dova lugn.

Totalt omfattar byggnaden ca 6000 kvm, tillsammans med tillbyggnadens ytterligare 2000 kvm kontor.

Svarta Borgen

  • Kund: Aspholmen Fastigheter AB
  • Projektets start/slut: 2009-2009
  • Färdigställt: 2009
  • Storlek/Yta: 2000 m2 BTA
  • Ort: Örebro
  • Fotograf/Illustratör: Magnus Wahman

Team

  • Viktoria Buskqvist - ansvarig arkitekt
  • Claes Eklund
  • Ulla Spaak

Nyckelord

Liknande projekt