Gå tillbaka

Ta in landskapet

Campus Valla är med sitt läge utanför staden ett utpräglat campusuniversitet, men här saknas idag platser, byggnader och interiöra rum med tydlig identitet. Kulturmiljön vid Valla gård och Vallaskogens skogsbryn är attraktiva inslag i omgivningen. Det nya studenthuset placeras mitt på Corson och blir en ny sammanlänkande, social nod som drar nytta av det unika landskapet. Studenthuset får ett samtida uttryck som bryter med skalan på campus och samtidigt relaterar till den befintliga bebyggelsen. Gångstråket utvidgas till två torgytor med plats för uteservering och en vattenspegel, och en ny cykelentré etableras. Från Studenthuset skapas en övergång till slättlandskapet där stora trädplanteringar knyter an till vegetationen utanför.

Återbruk och innovation

Miljö- och hållbarhetsarbetet vid Linköpings Universitet är bland det högst rankade i världen, vilket kommer att avspeglas i hela studenthuset. Återbruk av material från det gamla studenthuset Origo är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Byggnaden får system för behovsanpassad värme och kyla och energieffektiv ventilation som tagits fram av forskare vid Linköpings universitet. Universitetet har också utvecklat solskydd av printade solceller som ger lägre kylbehov. Taket utformas för maximal solelsproduktion och byggnadens dagvattenhantering är synlig. Byggnaden utnyttjar dagsljuset, vilket minskar behovet av belysning. Digital teknik kan utvecklas med konstnärer och informationsspecialister för att exempelvis visualisera elanvändning. Studenthuset certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Att synas och bli sedd

Det nya studenthuset utformas i sju våningar med en kvadratisk plan. Entréhallen är i två plan med restaurang och ett studentdrivet café. Receptionen tar emot alla besökare och guidar studenterna vidare till intilliggande samtalsrum för service och stöd. Den transparenta entréhallen samt trappan hanterar stora flöden och kan användas för olika scenarier under året. Här har man god överblick och plats för spontana möten. Högre upp i byggnaden skapas kontaktytor genom en mix av olika grupprum och konferensrum, personaltorg och en gemensam terrass. Studenthusets tydliga struktur med tre kärnor och stora, sammanhållna verksamhetsytor ger utrymme för olika lärandemiljöer och möjlighet till flexibel användning över tid.

Ett samlande rum

Biblioteksrummet blir universitetets verkliga hjärta; ett publikt och tillgängligt rum, som är både vardagligt och representativt på samma gång. Här länkas entrérummets sociala sida mot Corson samman med bibliotekets kontemplativa sida mot eklandskapet i söder. En bred trappa leder upp till biblioteket som har olika sittplatser. Trappade våningsplan ger överblick och bra dagsljusförhållanden. Lägre bokhyllor delar in bibliotekets öppna ytor och skapar rum i rummet. Planet har utsikt över landskapet och en terrass för en nypa luft eller studier utomhus.

Studenthus Valla

 • Kund: Akademiska Hus
 • Projektets start/slut: 2014-2016
 • Färdigställt: 2019
 • Storlek/Yta: 15.000 kvm
 • Ort: Linköping
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Linda Mattsson - ansvarig arkitekt
 • Örjan Högberg
 • Barbara Vogt
 • Ola Strandell
 • Fouad Khalil
 • Alexander Hägg
 • Nicole Morel
 • Susanne Klämfeldt
 • Jens Hansson
 • Lina Melki
 • Helena Wickholm

Liknande projekt