Gå tillbaka

Framtidens studentboende skall vara yt- och kostnadseffektivt och i framkant beträffande miljö-, energi- och IT teknik. Idag när varje kvadratmeter är kostnadsdrivande handlar det om att se möjligheter snarare än problem.

Plejadgatans studentboende har baserats på ett byggsystem så enkelt och rationellt att storlek och sorter kan varieras på flexibla, effektiva och kreativa sätt. Lägenheterna är yteffektiva och innehåller plats för hygien, vila samt en funktionsvägg vars innehåll endast fantasin sätter gränser för. Gemensamma terrasser kan skapas genom att ta bort moduler i söder- och västerlägen.

Likt en röd tråd genom bebyggelsen löper ett kommunikationsstråk till en eller flera ”Sociala Hubbar” som kan fyllas med verksamheter allt enligt de boendes önskemål.

Ett boende måste fungera både ekonomiskt, ekologiskt, socialt och hålla över tiden. Vi måste tänka längre än investeringskostnaderna och bygga med förnyelsebara material som kräver lite energi och underlättar en ”grön livsstil”. Ett hållbart byggande handlar om materialeffektiv produktion, få leverenser, att undvika skadliga ämnen, ett energieffektivt klimatskal men också
om återbruk av grannens soffa och nära till allmänna kommmunikationer.

Byggklossar som kan bli aktuella på andra platser, men med en sammansättning och gestaltning som passar just här. Det tycker vi är optimalt!

Studentboendet på Plejadgatan är resultatet av en byggentreprenadtävling om framtidens studentboende Lindholmen i Göteborg som White vann tillsammans med Lindbäcks bygg. Uppgiften var att, med fokus på ekonomi och byggbarhet, ta fram koncept till framtidens studentbostad samt föreslå en byggnad som både passar in på den känsliga tomten, men som också går att bygga på andra platser i landet.

Studentboende på Plejadgatan

 • Kund: SGS
 • Projektets start/slut: 2011-2011
 • Färdigställt: 0001
 • Lägenheter / rum: 170 studentbostäder
 • Ort: Göteborg

Kompetenser

Team

 • Björn Bondesson
 • Tobias Hesselgren
 • Joel Hördin
 • Karin Hedén
 • Louise Kronander
 • Jan Larsson

Liknande projekt