Gå tillbaka

Whites uppdrag var att tillgodose behoven i den komplexa verksamhet som modern vård utgör, men också att skapa en god arbetsmiljö och en vänlig och hoppfull miljö för patienterna. Det var även viktigt att byggnaden, som ligger i centrala Lund, blev en profilbyggnad.

Strålbehandlingsrum har traditionellt placerats under jord av säkerhetsskäl. I Lund valde man att inte göra det. För att lösa strålningsskyddet byggs korridorerna i labyrintform med strålskydd etappvis utefter vägen. Fördelar med att förlägga rummen ovan jord är till exempel att man lättare kan byta strålapparaturen, vilket behövs göras relativt ofta. För patienterna innebär det en lättnad att slippa behandlingsrum under mark.

En utmaning i vårdbyggnader med många slutna rum är att skapa en lätt och ljus miljö. Lösningen var att i stor utsträckning låta rummen ha glasväggar mot korridorerna med klart glas längs golv och tak och opakt insynsskydd däremellan. Ljusgårdar för in mer dagsljus i byggnaden. De större glaspartierna från golv till tak i konferensrum, personalrum och väntrum öppnar upp fasaden och ger utsikt.

Exteriört har de tjocka betongfasaderna klätts i en mosaik av skimrande glas i olika nyanser för att skapa känslan av lätthet. Den nya och den gamla byggnaden länkas samman av en glashall för huvudentrén.

En vacker byggnad för framtidens vård med en omfamnade grön förgård.

Strålbehandlingsbyggnaden, Skånes Universitetssjukhus

 • Kund: RegionService
 • Projektets start/slut: 2009-2013
 • Färdigställt: 2013
 • Storlek/Yta: 10 700 m² BTA
 • Energianvändning: 81 kWh/m²/ år
 • Ort: Lund
 • Fotograf/Illustratör: Adam Mørk och Peter Brinch

Länkar

Utmärkelser

 • Lunds stadsbyggnadspris 2013

Team

 • Lena Brand
 • Per Berg
 • Kjell Nyberg
 • Ulrika Connheim
 • Anneli Wihlborg
 • Helena Hirvonen
 • Ia Belfrage
 • Marthe Myrvoll
 • Abbas Fathi
 • Anna-Karin Jägare
 • Martin Vozzi
 • Markus Magnusson
 • Birgit Löfkvist
 • Katarina Rasmusson
 • Cecilia Spannel
 • Anneli Håkansson
 • Peter Eklund

Liknande projekt