Gå tillbaka

Stora Torget är den nya centrala platsbildningen i Barkarbystaden och bildar en knutpunkt för handel och kollektivtrafik. Torget kantas av gator och bostadskvarter med verksamhetslokaler och restauranger i bottenvåningarna.

Ambitionen har varit att skapa ett torg som kan rymma allt från vardagens torghandel till julmarknad, konserter och sommarens uteserveringar.

Grundidén som löpt från tävling till bygghandling innebär att definiera den centrala torgytan och skapa en fredad och flexibel plats för vistelse. Detta uppnås med ett vackert och utmärkande golv av Bårarpsgnejs, en tydlig ”ram” i form av en träbänk för vistelse samt en träddunge som skärmar av mot trafiken och ger grönska och lugn.

Ramens utformning och detaljering bidrar starkt till platsen identitet. En grundmodul kombineras och skapar en variation av upphöjda, sitt- och lekbara partier med partier i marknivå. Den är helt byggd av FSC-märkt azobé. De strålkastarförsedda bänkarna kastar på kvällstid ut ett mönster av ljusstrålar på torget.

Träddungen har fritt placerade flerstammiga träd i planteringsytor med perenner, som under året ändrar färg och karaktär.

Konstnären Fredrik Wretman involverades tidigt och arbetade i nära samarbete med landskapsarkitekterna. En drake i brons på en vattenyta och drakägg i träddungen är fantasieggande och lekfulla inslag för både barn och vuxna.

Ramen, vegetationen, skulpturerna och vattnet erbjuder tillsammans flera lek- och vistelsevärden. Det nya torget fungerar för såväl vardagen som för Barkarbystadens evenemang.

Stora torget, Barkarby

 • Kund: Järfälla kommun
 • Projektets start/slut: 2012-2015
 • Färdigställt: 2015
 • Storlek/Yta: 4200 m2
 • Kostnad: ca 11,5 Mkr
 • Ort: Barkarby
 • Fotograf/Illustratör: Bo Gyllander

Kompetenser

Team

 • Stefan Rummel - Ansvarig landskapsarkitekt
 • Martin Ehn Hillberg - Landskapsarkitekt
 • Jens Modin - Landskapsarkitekt
 • Hanna Linde - Landskapsarkitekt
 • Sam Keshavarz - Landskapsarkitekt
 • Asbjörn Morsing Thomasen - Landskapsarkitekt
 • Emma Butler - Landskapsarkitekt
 • Andreas Milsta - Ljusdesign
 • Marcus Anderson - Ljusdesign
 • Maria Hörberg - Ljusdesign
 • Dermot Farrelly - Hållbarhet, miljö
 • Ingmar Rahm - Kalkyl

Byggnadstyp

Liknande projekt